Suszarki międzystacyjne do sitodruku

Wszystkie modele suszarek międzyoperacyjnych współpracują z oprogramowaniem/sterowaniem karuzel automatycznych firm: M&R, SPE (ANATOL), SCHENK, MHM, PRINTEX UE s.c.

Stacje suszące mogą pracować w trzech trybach:
1. MANUAL mode( MAN ) - wyzwalanie urządzenia poprzez podłączenie zewnętrznego czujnika optycznego lub przełącznika nożnego. Moc oraz czas grzania ustawiana jest z panelu kontrolnego suszarki.
2. AUTO mode( AUT ) - wyzwalanie urządzenia poprzez podłączenie zewnętrznego urządzenia regulującego czas grzania lamp. Moc jest ustawiana z panelu kontrolnego suszarki.
3. DRE mode - końcowe suszenie. W tym trybie czas ustawiany jest ze skokiem co 5s. Po aktywowaniu grzania przez czujnik optyczny następuje suszenie z ustawioną mocą i czasem dla tego trybu. Aktywowanie / dezaktywowanie DRE może odbywać się poprzez wybór  z klawiatury lub zewnętrznego włącznika.
 
Dodatkowe funkcje stacji podsuszającej:
1. PREHEAT - funkcja umożliwiająca podtrzymanie grzania lamp na zadanym poziomie mocy, a w momencie aktywacji poprzez czujnik optyczny, przycisk nożny lub bezpośrednio z maszyny drukującej podwyższenie mocy lamp do zaprogramowanego poziomu mocy. Efektywnie zmniejsza to czas podsuszania farby, a tym samym zwiększa wydajność druku, zarówno ręcznego jak i na automatycznych maszynach drukujących.
2. PRESENT WORKING TIME - licznik bierzącego czasu użytkowania lamp: wskazanie czasu pracy lamp w przedziale 0-99h. Pozwala między innymi na kalkulację godzinową użycia suszarki dla danego zlecenia nadruku. Licznik ten można wyzerować po przywróceniu parametrów fabrycznych( DEFAULT ).
3. TOTAL WORKING TIME - licznik całkowitego czasu użytkowania lamp: dzięki temu wskazaniu możemy oszacować całkowity czas pracy lamp od początku zakupu urządzenia. Przy założeniach producenta lamp odnośnie gwarantowanego czasu pracy z zachowaniem podstawowych parametrów grzania na poziomie 5000h jesteście Państwo w stanie określić potrzebę wymiany promienników IR. Licznik ten nie ma możliwości zerowania.
4. POWER ADAPTATION - automatyczna zmiana mocy po określonej ilości załączeń( cykli ) grzania lamp. Mamy do ustawienia dwa parametry: PWR( moc ) oraz CYA ( ilość cykli ).
5. REPEAT INPUT - funkcja zabezpieczająca przed powtórnym załączeniem grzania lamp po upływie czasu grzania, mimo aktywnego czujnika optycznego.
6. Funkcja zliczająca ilość wydrukowanych koszulek. Wystarczy jedynie podać ilość kolorów do podsuszenia.

 

Informacja skierowana do pytających się, dlaczego suszarki innych (szczególnie chińskich) producentów mają mniejsze moce przy tych samych powierzchniach suszenia: każdy wybiera moce lamp oraz ich ilość adekwatnie do doświadczenia i możliwości. Stosujemy suszarki do sitodruku wyposażone w lampy o mocy 1500 W z gęstym rozmieszczeniem, aby uniknąć efektu "prążkowania", czyli miejscowego niedosuszania przy bardzo krótkich czasach działania. Mimo dużej mocy lamp zawsze jest możliwość "zjechać" z mocą do wartości np.: 65%, co ma odzwierciedlenie w poborze mocy. Nadal jednak dzięki małej odległości między lampami nigdy nie wystąpi efekt miejscowego niedosuszania.

Aby cieszyć się długoletnią exploatacją suszarek miedzyoperacyjnych należy zadbać tylko o dwie sprawy:

FILTRY OSADZONE NA WENTYLATORACH NADMUCHOWYCH oraz

KONTROLA ŚRUB MOCUJĄCYCH LAMPY po okresie 6-12 mięsiecy w zależności od intensywności exploatacji urządzenia.

 

© 2024