Jakość vs cena.

Jakość vs cena.

Od pewnego czasu związany jestem dość mocno z problemami występującymi w maszynach firmy Printex UE, dlatego artykuł ten będę w głównej mierze opierał na bezpośrednich obserwacjach, z którymi miałem "zaszczyt" zetknąć się podczas bezpośrednich kontaktów z klientami tej firmy.

Nie zakładam jednocześnie, że sytuacje, które opiszę w dalszej części artykułu występują wszędzie, ale powtarzalność pewnych zjawisk daje mi poczucie, że warto się nad tym pochylić.

1. Problem nr 1 - niekompletne lub niezgodne ze specyfikacją wysyłki maszyn.

Wysyłając nowe maszyny do klientów, producent powinien zwrócić należytą uwagę jak i co jest zapakowane w stosunku do poprzednio wysyłanych specyfikacji poszczególnym klientom zdecydowanym na zakup nowych maszyn do sitodruku. Jeśli braki dotyczą tzw. nalepek, fakt ten świadczy jedynie o braku organizacji i chaotyczności podczas procesu produkcji. Jeśli natomiast zabraknie elementów podstawowych, wówczas to co nowe i tak nie będzie nadawać się do użytkowania. Sprawia to bardzo negatywne pierwsze wrażenie kupującego co do jakości i ewentualnej współpracy na przyszłość między producentem a użytkownikiem. Braki w kontroli jakości lub też w kontroli bezpośredniej ludzi odpowiedzialnych za produkcję wcześniej czy później będą miały swoje odzwierciedlenie w ocenie końcowej firmy. Co odbije się negatywnie na sprzedaży i kondycji firmy.

2. Problem nr 2 - awaryjność.

Nie wiem dlaczego, ale ostatnimi czasy większość nowych maszyn wychodzących z firmy Printex UE ma większe lub mniejsze problemy techniczne już na początku jej użytkowania. Dotyczy to zarówno podzespołów elektronicznych, jak i pneumatycznych występujących w każdym modelu. Nie są to wielkie awarie, które unieruchamiają całą maszynę, powodując jej przestój. Częste błędy na głowicach drukujących, nietypowe zachowanie się siłowników lub zaworów pneumatycznych, zawieszanie się programu sterującego. Z tego względu trudno jest mieć 100% satysfakcję z nowo zakupionego urządzenia. Nota bene, którego zakup miał rozszerzyć możliwości danej firmy, a nie tylko pozbycie się niemałej gotówki. Poniższy przykład wskazuje jak maszyny firmy są zaprogramowane i wysyłane do klientów:

Jak widać na tym przykładzie, gwarantowane i zaprogramowane minimalne prędkości przesuwu drukowania nie bardzo funkcjonują i są bardziej niż nieużyteczne.

3. Problem nr 3 - Standardy wykonania a ich wpływ na jakość i awaryjność maszyn.

Zarządzanie jakością ma na celu wyeliminowanie zaniedbań ze strony pracowników oraz utrzymanie pewnych standardów wykonania urządzenia lub też jego części. Brak kontroli na każdym etapie produkcji prowadzić może do gromadzenia się negatywnych czynników, które będą miały swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu awaryjności danego urządzenia. Tak jak zostało to już zauważone w punkcie 2, ostatnimi czasy firma Printex UE przestała zwracać baczną uwagę na jakość sprzedawanych produktów. Moim zdaniem ma to podstawy w błędnej ocenie swoich możliwości w stosunku do ilości zamówień lub też terminów ich realizacji. Chęć wytworzenia jak największej liczby maszyn przy bardzo skróconych terminach oraz brak wewnętrznej organizacji i kontroli pracy sprawia, że ostateczna kontrola jest przeprowadzana na miejscu u klienta a nie w firmie przed wysyłką. Oczywiście sam klient niejednokrotnie nie jest świadomy o "niedociągnięciach". Jednakże podczas użytkowania, wcześniej czy później orientuje się jakiego typu mankamenty posiada jego nowo zakupiona maszyna. Szczęściem dla niego jest 2-letnia gwarancja.

Podsumowanie.

W dzisiejszych czasach, w których popyt na urządzenia przemysłowe jest dużo niższy od podaży, należy zwracać baczną uwagę na potrzeby klienta, który bądź co bądź stanowi trzon podstawy egzystencji każdej firmy. Powyższe rozważania są jedynie przykładem, co nie należy robić, aby ustrzec się podstawowego problemu, jakim jest brak zaufania do marki.

Równocześnie pragnąłbym podkreślić, że w żaden sposób, to co zostało opisane, nie stanowi mojego negatywnego stanowiska w stosunku do opisywanej firmy, a jedynie jest informacją skierowaną do przyszłych klientów maszyn i urządzeń firmy Printex UE.

Brak produktów w tej kategorii
© 2024